Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu, Kevät 2007

Aihe v. 2007: Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly (3 op) L. Kurssi on aiempien luentojen jatkoa ja korvaa opintojakson Mat-2.197 Filosofia ja systeemiajattelu (2 ov) L. Luentosarjat täydentävät toisiaan ja voidaan suorittaa itsenäisinä osina.
Luennot: Professori Esa Saarinen
Luennot: klo 15-18, sali B, TKK:n päärakennus.
Luentopäivät: keskiviikkoisin Luennot ovat avoimia kaikille.
Tavoitteet:

Luentosarjan tavoitteena on lisätä osanottajan kykyä laaja-alaiseen, ennakkoluulottomaan ja luovaan ajatteluun, pohdiskelevaan työskentelyyn erilaisten inhimillisesti rikkaiden ja moniulotteisten teemakokonaisuuksien kanssa, antaa työvälineitä monipuolisen kirjallisuuden hyödyntämiseen sekä vahvistaa osallistujan kykyä tiedostaa ja terävöittää oman elämänfilosofiansa perusteita.  Luennot hyödyntävät länsimaisen filosofian keskeisiä voimavirtoja, ihmistutkimuksen keskeisiä oivalluksia sekä systeemiajattelua ja rohkaisevat omakohtaiseen pohdintaan.

Kirjallisuus: Tarkennetaan myöhemmin. Peter Senge: Fifth Discipline (Doubleday 1990, uusia painoksia), Esa Saarinen: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle (WSOY 1985, uusia painoksia), Esa Saarinen ja Kirsti Lonka: Muodonmuutos - avauksia henkiseen kasvuun (WSOY 2000, uusia painoksia), Christopher Phillips: Six Questions of Socrates (Norton 2004), Pierre Hadot: What is Ancient Philosophy? (Harvard 2002), Alasdair MacIntyre: Hyveiden jäljillä (Gaudeamus 2004), Karl H. Pfenninger & Valerie R. Shubik (eds.) The Origins of Creativity (Oxford U.P., 2001), Christopher Alexander: The Nature of Order, Vol. 1: The Phenomenon of Life (2002), Martin E.P. Seligman: Authentic Happiness (Free Press 2002), C.R. Snyder & Shane J. Lopez (eds.) Handbook of Positive Psychology (Oxford U.P., 2002), Randall Collins: Interaction Ritual Chains (Princeton U.P., 2004), Daniel Goleman: Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (Bantam 2006).
Suorittaminen:

Kurssi suoritetaan luentoja seuraamalla ja kirjoittamalla viimeisen luennon jälkeen pohdintaessee vapaavalintaisella otsikolla.  Esseessä sovelletaan kurssin jäsennyksiä, käsitteitä, lähestymistapaa ja sisältöjä henkilökohtaisiin kokemuksiin kurssikirjallisuuden valittuja kohtia hyödyntäen. Käytännön järjestelyitä hoitaa assistentti tekn.yo Petri Lievonen (petri.lievonen@tkk.fi)

Ilmoittautuminen: Kaikkia kurssille osallistujia, myös pelkkiä kuuntelijoita, pyydetään liittymään kurssin sähköpostilistalle. Postituslistaa käytetään kurssin tiedottamiseen.Edellisen kevään luentosarja