pienilogo.gifMat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op) L vaihtuvasisältöinen