Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu, Kevät 2008

Kurssin voi suorittaa myös koodilla TU-53.1390 Contemporary topics on knowledge and competence management

Aihe v. 2008: Henkilökohtainen henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly (3 op) L V. Kurssi on aiempien luentojen itsenäistä jatkoa. Luentosarjat täydentävät toisiaan ja voidaan suorittaa itsenäisinä osina.
Luennot: Professori Esa Saarinen
Luennot: klo 15-18, sali B, TKK:n päärakennus.
Luentopäivät: keskiviikkoisin Luennot ovat avoimia kaikille.
Tavoitteet: Luentosarjan tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti. Tavoitteena on lisätä osanottajan kykyä jäsentää henkilökohtaisesti ja elämänfilosofisesti muutosta, uudistumista ja vaikuttavuutta, sekä vahvistaa osallistujan taitoja työskennellä pohdiskelevasti ja käytäntöjä rikastavasti erilaisten inhimillisesti keskeisten moniulotteisten teemakokonaisuuksien kanssa (erityisesti: onnellisuus, tuloksellisuus, johtajuus, arvonanto, pahuus, tunteiden ja järjen tasapaino, kanssakäyminen, merkityksellisyys). Luentosarja antaa työvälineitä monipuolisen kirjallisuuden hyödyntämiseen sekä antaa osallistujalle tilaisuuden tiedostaa ja terävöittää oman elämänfilosofiansa perusteita. Luennot hyödyntävät länsimaisen filosofian keskeisiä voimavirtoja, ihmistutkimuksen keskeisiä tutkimustuloksia sekä systeemiajattelua ja rohkaisevat omakohtaiseen pohdintaan.
Kirjallisuus: Peter Senge: Fifth Discipline (Doubleday 1990, uusia painoksia), Esa Saarinen: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle (WSOY 1985, uusia painoksia), Esa Saarinen ja Kirsti Lonka: Muodonmuutos - avauksia henkiseen kasvuun (WSOY 2000, uusia painoksia). Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen: Systems Intelligent Leadership (teoksessa Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen, toim., Systems Intelligence in Leadership and Everyday Life, 2007). Erillisillä luennoilla annetaan linkkejä ja viittauksia kunkin luennon erityisteemoihin.
Suorittaminen: Kurssi suoritetaan luentoja seuraamalla ja kirjoittamalla viimeisen luennon jälkeen pohdintaessee vapaavalintaisella otsikolla 24.4.2008 mennessä. Esseeohje. Esseessä sovelletaan kurssin jäsennyksiä, käsitteitä, lähestymistapaa ja sisältöjä henkilökohtaisiin kokemuksiin ja kurssikirjallisuuteen liittyen. Osallistuminen luennoille on erittäin tärkeää ja palkitsevaa, koska luentotilanteiden reaaliaikainen intensiteetti antaa tilaisuuden henkilökohtaisille oivallusprosesseille ja rikastavalle ajattelun liikkelle. Niiden hallitsemisesta ja tahdonalaisesta synnyttämisestä luentosarjan vaikuttavuudessa paljolti on kysymys. Käytännön järjestelyitä hoitaa assistentti tekn.yo Petri Lievonen (petri.lievonen@tkk.fi).
Ilmoittautuminen: Kaikkia kurssille osallistujia, myös pelkkiä kuuntelijoita, pyydetään liittymään kurssin sähköpostilistalle. Postituslistaa käytetään kurssin tiedottamiseen. Muuta ilmoittautumista ei tarvita.
Aikaisempia vierailuluennoitsijoita:                             
KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta 25.4.2007      Nokian pääjohtaja Jorma Ollila 19.4.2006


Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen 24.3.2004Säveltäjä ja kapellimestari Leif Segerstam 29.4.2003Edellisten keväiden luentosarjat