Kurssin Mat-2.1197 / TU-53.1150 Filosofia ja systeemiajattelu reflektioesseen kirjoitusohjeet

Kurssin suoritukseen kuuluu essee "Elämäni maisema", jossa hyödynnetään joitakin luennolla esiin tulleita teemoja, käsitteitä ja ajatussisältöjä soveltavasti ja pohdiskelevasti oman elämän näkökulmasta. Hyödynnä kurssin käsitteistöjä, oheiskirjallisuutta ja omia kokemuksiasi. Tarkoituksena on, että esseellä erittelet jäsentyneesti omia ajatuksiasi soveltaen kurssin ja sen oheislukemiston käsitteitä, kuten esimerkiksi elämänfilosofia, bad romance, uomaelämä, systeemiäly, rinnalla oleminen tai mentaalimallit. Voit kytkeä tarkastelemiasi asioita esimerkiksi johonkin itsesi kannalta merkitseviin teksteihin, henkilökohtaisiin kokemuksiisi, oman pääaineesi teemoihin tai oman tulevaisuutesi pohdintaan. Ajatuksena on, että reflektioesseelläsi jatkat ja syvennät luentosarjalla käynnistynyttä ajattelun liikettä tarkastelemalla valitsemiasi teemoja soveltavassa, henkilökohtaisessa ja pohdiskelevassa hengessä.

Essee on vapaamuotoinen 1) kytkeytyen kurssin teemoihin 2) otsikkona "Elämäni maisema" (mahdollisesti sisältäen oman alaotsikon) 3) hyödyntäen kurssin käsitteitä ja esimerkkejä omaan elämääsi ja kokemuksiisi sovellettuina. Lisäansio on, jos 4) essee sisältää viittauksia kurssin oheismateriaaliin (viittaukset vapaamuotoisesti tekstin sisällä tai alaviitteissä) sekä niistä kimmonneita pohdintoja. Esseen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjoitusvinkkejä:

Arvosteluperusteet:

Asiakokonaisuuksien käsitteellinen hahmottaminen, kurssilla ja sen oheismateriaalissa tarkasteltujen teemojen ja käsitteiden soveltaminen uusiin, henkilökohtaisesti relevantteihin ympäristöihin sekä tekstin jäsentyneisyys ja luovuus.

Ulkoasu:

Tee erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

Laajuus:

5 koneella kirjoitettua A4 liuskaa, saa kirjoittaa enemmänkin.

Viimeinen palautuspäivä:

Keskiviikkona 8.4.2015.

Palautustapa:

  • Sähköpostitse osoitteeseen esa.luento@gmail.com. Toimita esseesi yhtenä tiedostona muodossa .doc, .docx, .pdf, .rtf tai .txt. Nimeä palauttamasi liitetiedosto muotoon 12345A_essee_teekkari_teemu_mat21197.doc tai 12345A_essee_teekkari_teemu_tu531150.doc eli opiskelijanumerosi_essee_sukunimesi_etunimesi_kurssikoodi.tiedostopääte. Huomioi, että palauttamasi esseen mukaan määräytyy suorittamasi kurssin koodi (Mat-2.1197 tai TU-53.1150). Esseen nimeäminen kuvatulla tavalla helpottaa työtämme.

  • Halutessasi voit palauttaa esseen myös postitse osoitteeseen:
    Jaakko Korhonen, Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä, PL 15500, 00076 Aalto
  • Tulokset:

    Tulosten kirjaaminen muiden korkeakoulujen opiskelijoille:

    Muiden korkeakoulujen opiskelijat saavat pyydettäessä erillisen todistuksen kurssin suorittamisesta.