Kurssin Mat-2.1197 / TU-53.1150 Filosofia ja systeemiajattelu räjähdysvoimaisen oppimiskeskustelun ohjeet

Räjähdysvoimaisen oppimiskeskustelun tavoitteena on syventää luennolla syntyneitä ajatuksia ensin yksin ja tämän jälkeen ryhmässä. Ensin jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa yksin omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet jakavat kirjoituksensa, minkä jälkeen ryhmä keskustelee ja kirjoittaa yhdessä raportin, joka palautetaan. Oppimiskeskustelu käydään noin 4 hengen ryhmässä yhdestä kurssin alkupuolen luennosta (1., 2., 3., 4. tai 5. luento).

Räjähdysvoimainen oppimiskeskustelu muodostuu seuraavista vaiheista:

 1. Noin neljän hengen ryhmän muodostaminen luentojen yhteydessä.
 2. Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa ajatuksiaan ryhmän valitsemasta luennosta alla olevia kysymyksiä hyödyntäen (noin 1 sivu). Kirjoitukset jaetaan sähköpostitse ja luetaan ennen ryhmätapaamista.
 3. Ryhmä tapaa ja keskustelee vapaasti ajatuksistaan valitsemaansa luentoon liittyen (noin 1 tunti).
 4. Tapaamisen jälkeen ryhmä kirjoittaa yhdessä keskustelussa heränneistä ajatuksista raportin (1 sivu). Raportin liitteeksi laitetaan jokaisen yksin kirjoittamat tekstit, jotka tehtiin vaiheessa 2. Yhdessä kirjoitettu raportti näine liitteineen palautetaan osoitteeseen: esa.luento@gmail.com.
Pohtikaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä kirjoituksissanne, keskustelussanne ja raportissanne: Millaisia yhteyksiä löysit luennosta omaan arkielämääsi? Mitkä olivat mielestäsi luennon tärkeimmät teemat ja miten kuvailisit niiden roolia omassa elämässäsi? Mitä oman elämän tapahtumia tai kokemuksia luento toi uuteen valoon? Mitä mielleyhtymiä ja tuntemuksia luento herätti? Mikä oli yllättävää? Mitä opit luennolta? Sisällyttäkää raporttiinne vastaus kysymykseen mikä oli räjähdysvoimaisen oppimiskeskustelun tärkein anti teille.

Arvostelu:

Hyväksytty / hylätty.

Ulkoasu:

Tehkää raporttiin erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

Laajuus:

Yksi koneella kirjoitettu A4 liuska, saa kirjoittaa enemmänkin.

Viimeinen palautuspäivä:

Tiistaina 3.3.2015

Palautustapa:

 • Sähköpostitse osoitteeseen esa.luento@gmail.com. Toimittakaa raporttinne liitteineen yhtenä tiedostona muodossa .doc, .docx, .pdf, .rtf tai .txt. Nimeä palauttamasi liitetiedosto muotoon 12345A_23456B_34567C_45678D_raportti.doc eli opnro1_ opnro2_ opnro3_opnro4_raportti.tiedostopääte. Raportin nimeäminen kuvatulla tavalla helpottaa työtämme.

 • Halutessanne voitte palauttaa raportin myös postitse osoitteeseen:
  Jaakko Korhonen, Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä, PL 15500, 00076 Aalto
 • Tulokset:

  Tulokset julkaistaan myöhemmin.