Mat-2.1197 Filosofia ja systeemiajattelu, Kevät 2015, 3 op, L VAihe v. 2015:
Kurssin voi suorittaa koodilla Mat-2.1197 tai TU-53.1150.

Elämänfilosofia, kokemuksesta oppiminen ja systeemiäly (3 op) L V. Kurssi on aiempien luentojen itsenäistä jatkoa. Luentosarjat täydentävät toisiaan ja voidaan suorittaa itsenäisinä osina.

Luennot: Professori Esa Saarinen
Luennot: keskiviikkoina klo 15-18, 1-sali, Dipoli (Otakaari 24, sijainti).
Luentopäivät keväällä 2015:
21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3., 18.3., 25.3.
Luennot ovat avoimia kaikille.

Luentojuliste (pdf), jonka voi tallentaa tai tulostaa.


Tulokset: Huom: Referaattien tulokset, kevät 2015
Räjähdysvoimaisten oppimiskeskustelujen tulokset, kevät 2015

Esseiden ja kurssin tulokset, kevät 2015
Tavoitteet: Luentosarjan tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen, laaja-alaiseen, luovaan ja eteenpäinvirittyneeseen elämänfilosofiseen ajatteluun. Tavoitteena on synnyttää voimakkaasti rikastava oivallusympäristö, jossa osanottaja voi jäsentää toimintatapojaan, ajattelumallejaan ja arvokysymyksiä henkilökohtaisesti relevantilla tavalla.  Luentosarja antaa työvälineitä rakentaa ja terävöittää oman henkisen kasvun ja elämänasenteen perusteita ja suuntaviivoja. Painopiste on kunkin osallistujan omassa toiminnassa ja elämässä. Tavoitteena on vahvistaa kunkin kykyä elää muutostilanteissa luovasti ja arvo-ohjautuvasti. Luennot hyödyntävät länsimaisen ja itämaisen filosofian voimavirtoja sekä nykyaikaisen ihmistutkimuksen keskeisiä tuloksia ja ilmentävät prof. Saarisen elämyksellisestä, kokonaisvaltaista ja tunnelmaintensiivistä luentotapaa, jossa avainroolissa on luentotilanteen osallistujissa synnyttämä ajattelun liike.

Luentotilaisuuden keskittynyt tunnelma luo osallistujalle mahdollisuuden syventyä oman ajattelunsa perusteisiin rikastavan moniulotteisesti. Luennon antia osallistujalle ei voida "pikakelata". Kysymyksessä on osallistujan oman ajattelun prosessi, mitä luennon avaukset ja toteutustapa syventävät. Antia ei siten voi tiivistää luentokalvojen tai luentomuistiinpanojen opetteluksi luentotilanteen ulkopuolella. Kurssin tavoitteet eivät rajoitu käsiteltyjen teemojen sisällölliseen opiskeluun, vaan tärkein anti syntyy osallistujan omien oivallusketjujen sovelluspohdinnan seurauksena. Aikaisempien vuosien monien osallistujien raportoimat oivalluskokemukset on todettavissa esimerkiksi palautteissa Mitä opin kurssilta 2010 (pdf). Luennoille osallistuminen on siten paitsi hyödyllistä myös välttämätöntä, jos haluaa saada omasta kurssikokemuksestaan parhaat tehot irti.
Kirjallisuus: Luennoilla annetaan viittauksia kunkin luennon erityisteemojen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen ja lähteisiin.

Relevanttia kirjallisuutta ovat esimerkiksi Peter Senge: Fifth Discipline (Doubleday 1990, uusia painoksia), Esa Saarinen: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle (WSOY 1985, uusia painoksia), Esa Saarinen ja Kirsti Lonka: Muodonmuutos - avauksia henkiseen kasvuun (WSOY 2000, uusia painoksia). Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen: Systems Intelligent Leadership (teoksessa Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen, toim., Systems Intelligence in Leadership and Everyday Life, 2007), Roy F. Baumeister ja John Tierney: Tahdonvoima (Basam Books 2012), Martin Seligman: Flourish (Free Press 2011), Jonathan Haidt: Onnellisuushypoteesi (Basam Books 2011), Charles Duhigg: Tapojen voima (Basam Books 2014). Lisää kirjallisuutta löytyy kirjahyllystä.
Suorittaminen: Kurssin suorittaminen edellyttää:
 • Osallistumista luentojen elämysympäristöihin (vähintään 5 luentokertaa)
 • Referaatin tekemistä kolmesta artikkelista ti 10.2.2015 klo 23.59 mennessä
 • Räjähdysvoimaisen oppimiskeskustelun käymistä ja raportin tekemistä (ryhmätyö) ti 3.3.2015 klo 23.59 mennessä
 • Reflektioesseen kirjoittamista ke 8.4.2015 klo 23.59 mennessä

 • Käytännön järjestelyitä hoitavat assistentit Jaakko Korhonen ja Ida Martela (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at aalto.fi).

  Kurssin ideana on tarjota intensiivinen ja inspiroiva ympäristö osallistujien ajattelun kehittymiselle. Videotallenteet luennoista on tarkoitettu tämän oppimisprosessin tueksi eivätkä ne korvaa tapahtumia itse luennoilla. Kurssiin kuuluva oppimisprosessi on usean kuukauden kestoinen, eikä kurssia voi suorittaa kiihdytetysti tai etäopiskeluna pelkästään luentovideoita katsoen.  Ilmoittautuminen: Aalto-yliopiston opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan kurssille WebOodissa osoitteessa https://oodi.aalto.fi/a/. Kaikkia kurssille osallistujia, myös pelkkiä kuuntelijoita, pyydetään liittymään kurssin sähköpostilistalle. Postituslistaa käytetään kurssin tiedottamiseen. Voit myös seurata kurssia ja tykätä siitä Facebookissa.
  Aikaisempia vierailuluennoitsijoita:
  Presidentti Martti Ahtisaari 14.3.2012.


  Taiteilija Jorma Uotinen 23.2.2011.
  Yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen 3.3.2010.
  Lisää kuvia.
  Rehtori Tuula Teeri 24.2.2010.
  Presidentti Martti Ahtisaari 4.2.2009.


  Presidentti Martti Ahtisaari 27.2.2008.                              
  KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta 25.4.2007      Nokian pääjohtaja Jorma Ollila 19.4.2006


  Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen 24.3.2004  Säveltäjä ja kapellimestari Leif Segerstam 29.4.2003  Edellisten keväiden luentosarjat