Kurssin Mat-2.1197 / TU-53.1150 Filosofia ja systeemiajattelu referaatin kirjoitusohjeet

Laadi referaatit kolmesta artikkelista ja pohdi niiden antia sinulle. Voit tehdä referaatit suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Referaattien tavoitemitta on noin yksi A4-liuska per artikkeli. Varsinaisen referaatin tarkoituksena on tiivistää luetun tekstin olennaisin sisältö siten, että alkuperäinen merkitys tulee selkeästi esille. Tarkoitus on, että paneudut artikkeleihin, ei niinkään että esität omia mielipiteitäsi käsitellyistä aiheista. (Jos referaatin kirjoittaminen ei ole tuttua, katso lisää ohjeita referaatin kirjoittamiseen.) Artikkelien referoimisen lisäksi pohdi kysymystä mikä oli artikkelin tärkein anti minulle. Tee näistä anteja koskevista pohdinnoista erillinen, noin yhden A4-sivun mittainen kirjoitus. Voit kirjoittaa artikkelien anneista pohtimalla esimerkiksi mitä ajatuksia ja tuntemuksia niiden lukeminen sinussa herätti.

Jos et ole aiemmin tehnyt kurssin liittyviä referaatteja, tee referaatit seuraavista kolmesta:


Jos olet tehnyt kurssiin liittyvät referaatit jo kerran, tee referaatit seuraavista kolmesta:
Jos olet tehnyt kurssiin liittyvät referaatit jo kahdesti, tee referaatit seuraavista kolmesta:
Jos olet tehnyt kurssiin liittyvät referaatit jo kolmesti, tee referaatit seuraavista kolmesta:

Arvostelu:

Hyväksytty / hylätty.

Ulkoasu:

Tee erillinen kansilehti, jolle seuraavat tiedot:

Laajuus:

Varsinainen referaatti yhteensä 3 koneella kirjoitettua A4-liuskaa, saa kirjoittaa enemmänkin. Lisäksi referoitavien artikkelien anti sinulle yhteensä noin yksi sivu, saa kirjoittaa enemmänkin.

Viimeinen palautuspäivä:

Tiistaina 10.2.2015

Palautustapa:

  • Sähköpostitse osoitteeseen esa.luento@gmail.com. Toimita kaikki kolme referaattia ja pohdinnat niiden annista yhtenä tiedostona muodossa .doc, .docx, .pdf, .rtf tai .txt. Nimeä palauttamasi liitetiedosto muotoon 12345A_referaatti_teekkari_teemu.doc eli opiskelijanumerosi_referaatti_sukunimesi_etunimesi.tiedostopääte. Referaatin nimeäminen kuvatulla tavalla helpottaa työtämme.

  • Halutessasi voit palauttaa referaatin ja referaattiannin myös postitse osoitteeseen:
    Jaakko Korhonen, Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä, PL 15500, 00076 Aalto
  • Tulokset:

    Tulokset julkaistaan myöhemmin.