Mat-2.194 Systeemitieteen kesäkoulu, 23.-25., 30.-31. 8. 2000

Johdannaisinstrumenttien hinnoittelu

Taustaa Johdannaisinstrumenttien merkitys on viime vuosina kasvanut. Esimerkiksi energiamarkkinoilla johdannaisia käytetään yhä laajemmin riskeiltä suojautumiseksi.

Kurssin aiheena on johdannaisinstrumenttien hinnoittelu, ja se antaa perusvalmiudet muun muassa energiajohdannaisten (mm. sähköfutuurit ja -optiot) hinnoitteluun sekä markkinamuuttujien ja hintojen välisten riippuvuuksien ymmärtämiseen. Kurssi soveltuu niin rahoitusalasta kiinnostuneille opiskelijoille kuin esimerkiksi energiajohdannaisten kanssa työskenteleville.

Luennot TkT Jussi Keppo
Ke-To 23.-24.8., Ke-To 30.-31.8., Pe 1.9. klo 15 - 18 salissa U264.
HUOM! pe 25.8. luento siirretty pe 1.9.

Harjoitustehtävät 1, 2, 3. Palautus perjantaihin 1.9. mennessä huoneen U239 vieressä olevaan kirjekuoreen.

Kotitentti tenttipaperi. Palautus viimeistään ma 4.9. samaan paikkaan kuin kotitehtävät.

Oppikirja Hull, J.C. (1997), Options, Futures and Other Derivatives, 3rd edition, Prentice Hall.

Esitiedot Todennäköisyyslaskun perusteet (esim. Mat-2.090 tai Mat-2.091).

Laajuus Kurssista saa yhden opintoviikon.

Sisältö Kurssilla käsitellään Hullin kirjan kappaleita 1-3, 6-15 ja 19-20. Kirja on hyvä johdatus markkinoiden toimintaan, rahoituskielen ymmärtämiseen ja se sisältää viitteitä enemmän matemaattisiin teksteihin. Kurssilla selviää, mitkä kirjan osat ovat relevantteja kurssin kannalta.

Käsiteltäviä aiheita:
1. Todennäköisyyslaskennan kertausta.
2. Yhden periodin binomi-malli.
3. Arbitraasi ja riskineutraalihinnoittelu.
4. Usean periodin binomi-malli.
5. Optiot ja optiomarkkinat; optioiden hinnoittelu binomi-mallilla.
6. Optioiden lunastaminen ennen päättymispäivää (Amerikkalaiset optiot).
7. Kaupankäyntistrategiat; riskien poistaminen.
8. Johdatus diskreetteihin stokastisiin prosesseihin. Satunnaiskulut.
9. Markov-ominaisuus, martingaalit.
10. Jatkuvan ajan stokastiset prosessit. Brownian-liike.
11. Black-Scholes-malli, PDE ja ratkaisu.
12. Numeeriset mallit.
13. Energiajohdannaiset.
14. Mallien rajoitukset. Black-Scholes- mallin laajennukset.